Din datorhjälp.

Allmänna villkor

 

 

1. Allmänt.
Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan FumeiNET och Kund avseende samtliga tjänster som finns publicerade på www.fumei.net.
FumeiNET tillhandahåller generell information om tjänsten via sin hemsida www.fumei.net. FumeiNET. Detaljerad information gällande specifik tjänst kan erhållas efter kontakt med FumeiNET.
Med avtal avser muntlig eller skriftlig (elektronisk eller analog) överenskommelse som FumeiNET ingår.

2. FumeiNET ansvar.
FumeiNET ansvarar ej för förlorad data i samband med återställning av system och/eller ny/ominstallation av operativsystem och/eller programvaror.
FumeiNET ansvarar ej heller för drift och underhåll av installerade programvaror efter utförd tjänst.
Fumei
NET ansvarar för att programvara som erhålls av FumeiNETunder tjänstens utövande är i originalformat och/eller s.k. freeware (programvara som är kostnadsfri att sprida och använda).

3. Kunds ansvar.
Kund ansvarar för att operativsystem och övrig programvara som skall installeras under tjänstens utövande är i originalformat och/eller s.k. freeware (programvara som är kostnadsfri att sprida och använda).
Kunds ansvarar själv för säkerhetskopiering gällande data som Kund vill spara (t.ex. bilder, textfiler, epost m.m.).
Kund är medveten om att FumeiNET ej garanterar att installerad produkt håller sig fri från programvara av skadligt bruk (virus och s.k. spyware) under en tids användning efter utförd tjänst.

4. Specifikt avtal gällande hemsida/webhotell/domän.
FumeiNET ansvarar för konstruktion och leverans av hemsida, domän och webhotell.
FumeiNET ansvarar ej för fortsatt underhåll, drift och förnyelse av webhotell och domän om inget annat anges i det avtal som Kund ochFumeiNET ingår.